Kezdőlap » Együttműködési szerződést kínál a Zöldek, a Normális Emberek Pártja

Együttműködési szerződést kínál a Zöldek, a Normális Emberek Pártja

by ZöldHiradó

Az alábbi együttműködési lehetőséget kínáljuk Pártoknak, civil szervezeteknek, mozgalmaknak és magánszemélyeknek egyaránt:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS

Létrejött a mai napon, 202___________-n a Zöldek, a Normális Emberek Pártja (továbbiakban: Zöldek), és a          XY             között.

Az együttműködés célja a néhai Síklaki István által megfogalmazott célkitűzés: „Egy jóléti független, semleges, zöld eszmeiségű Magyarország megteremtése.”  E cél érdekében kölcsönösen segítik egymást lehetőségeikhez mérten.

E két szervezet vezetősége kölcsönösen megállapodik abban, hogy Magyarországon egy valódi rendszerváltást végez, megszünteti az ember és a természet kizsákmányolásán alapuló, a magyarságtól mint néptől idegen fogyasztói társadalmat, és a természeti törvényekkel összhangban működő, zöld államot hoz létre. E zöld állam állampolgárai a valódi létszükséglet igényével fogyasztanak, nem a reklám-hadjáratok által tudatilag sokként megjelent, valótlan igények révén. A valódi létszükséglet megismertetésének alapja az önellátó és túlélésre törekvő, nemzeti zöld közösségek kialakítása országszerte.

A fenti célok érdekében az alábbi intézkedéseket kívánja foganatosítani e szövetségre lépett két szervezet közösen:

 1. Tiszta táplálék: megismertetni a lakosságot a tradícionális vegyszermentes termelés, az ehető vadnövények és az ehető vadontermő gombák begyűjtésének lehetőségeivel, a külföldről behozott élelmiszerek tilalma.
 2. Tiszta ivóvíz: rávezetni a lakosságot a szennyvízmentes élet megvalósítására, természetes és mesterséges víztisztítók lakossági üzemeltetésével, tartalék ivóvízbázisként fúrott kút hálózat létesítésével.
 3. Vízvagyon növelése: A levegő relatív páratartalma csökkenésének megakadályozása érdekében hazánk erdősültségének 30%-ra növelése, a Duna-Tisza közét tradícionálisan összekötő csörszárok-rendszer újbóli üzembe helyezése, vizes élőhelyek létesítése.
 4. Megújuló energiából teljes ellátás, Paks I. gyors neutronos tóriumos erőművé, Paks II. geotermikus erőművé átalakítása.
 5. Az éghajlat-változás szélsőséges időjárásának és viharainak ellenálló, ugyanakkor energiatermelő házépítési technológia elterjesztése.
 6. Rokon népeinkkel gazdasági, kulturális, politikai és katonai együttműködés megteremtése.
 7. Magyarország lakosságának felszabadítása a világállami törekvések terrorja alól: maszkolás, oltakozás, chipelés, magántulajdon megszüntetése iránti törekvések eltörlése, szexuális abnormalitás megszüntetése.
 8. Az ENSZ, a WHO, az EU és a NATO tagsága helyett létrehozni a Hun Népek Szövetségét.
 9. Oktatási reform: normális életre nevelni az ifjúságot a valós történelem megismertetésével, a nemzeti és zöld tudat túlélésre ösztönző elsajátítása révén a nyugatimádat és fogyasztás-őrületre nevelés helyett.  
 10. Az ötgyermekes családi modell és a pozitív embereszmény-típus szembeállítása a szingli életmód, az azonos neműekkel, gépekkel, állatokkal való együttélés, valamint a kábítószer-, alkohol-, dohányzás függőséggel szemben.
 11. Túlélőbázis szerepére alkalmas települések megteremtése hazánk minden megyéjében, majd egyéni választókörzetében, végül járásában. E települések 100%-osan önellátóak, önfenntartóak és felesleg-termelők.
 12. Polgári és katonai célokra dróngyártó bedolgozó-rendszer és összeállító üzemek létesítése.
 13. A magyar szellemi vagyon és gyümölcseit jelentő találmányok közkinccsé tétele a lakosság számára.
 14. A „fényes elszigeteltség” lehetőségét hordozó teljes önellátás megteremtése minden árucikk előállítása révén.
 15. 150000 fős határőrség, 1000000 fős nemzeti zöld haderő, 80000 fős katasztrófavédelmi osztag létrehozása egy nemzeti zöld állam keretein belül.
 16. A külföldi adósságok, idegen országok támogatásának megszüntetése, az összes bank, biztosítási és pénzintézet államosítása.
 17. Nemesfém alapú fizetőeszközzel felváltani a jelenlegi értéktelen forintot.
 18. Egy állammá egyesíteni a Kárpát-medencét, és annak előterét.
 19. Az átlagéletkor növelése a megelőző természetes gyógymódok és az energiaalapú alternatív gyógyítási technológiák által.
 20. A társadalomra veszélyes vallások térnyerése elleni közös fellépés, a tudatállapoti betegek gyógyítása.

Ideológiai háttér:

 1. A Zöldek részéről: Zöld (életvédelmi) ideológia
 2. A          XY           részéről: a Szent Korona Értékrendje

Politikai eszköztár:

 1. A Zöldek részéről: A pártstruktúrából fakadó lehetőségek
 2. A          XY           részéről: A mozgalomstruktúrából fakadó lehetőségek

A felek úgy alakítják ki a saját tagságuk együttműködését a másik fél tagságával, hogy a már megalakult megyei szervezeteik közös találkozóját szervezik meg. A          XY           garanciát vállal arra, hogy más párttal nem köt semmilyen szerződést a Zöldeken kívül a rendszerváltó együttműködés során. Párttal szerződést kötni csak a Zöldek hivatott. A Zöldek garanciát vállal, hogy a          XY          -en kívül más mozgalommal nem köt semmilyen szerződést a rendszerváltó együttműködés során. Mozgalommal szerződést kötni csak a          XY           hivatott. Párton és mozgalmon kívül szerződést kötni a rendszerváltó együttműködés során csak a két szervezet vezetőjének konszenzusa révén lehetséges. A két szervezet vezetői: Zöldek részéről Medveczki Zoltán,          XY           részéről                                    . E vezetők akadályoztatásuk esetére írásban felhatalmazhatják meghatározott időtartammal és cselekvési jogkörrel felruházva saját szervezetük valamelyik tagját a helyettesítésükre.

A felek együttműködése centrális indíttatású. A két szervezet vezetése követendő példát mutat a tagságnak azzal, hogy közös rendezvényeket szervez, és közösen vesz részt azokon. Havonta egy sajtótájékoztatót és egy megyei szintű lakossági fórumot szervez, melynek gyakoriságát kétheti majd heti rendszerességre növeli.

You may also like