Kezdőlap » Feljelentés A PCR Tesztek Hűtlen Kezelése Ügyében

Feljelentés A PCR Tesztek Hűtlen Kezelése Ügyében

by ZöldHiradó

Hivatkozási szám: PCR bü-1

Nyílt irat!

Feljelentés

Feljelentő: Zöldek, a Normális Emberek Pártja 2628 Szob Szent Imre utca 15, adószám:18906437-1-13 nyilvántartási szám:10-02-0002794.

Feljelentő képviselője: Medveczki Zoltán

Ezennel feljelentést teszek a Zöldek, a Normális Emberek Pártja nevében, mint annak képviselője ismeretlen tettes(ek) ellen a Btk. 376. paragrafusa alapján hűtlen kezelés bűncselekményének alapos gyanúja miatt.

Indoklásom a következő: A médiákban megjelent egy tájékoztatás, hogy 5 milliárd forint értékben PCR teszteket semmisítenek meg, mivel lejárt a szavatosságuk. E hírt közzétevő médiák a következők:

1. HVG

https://hvg.hu/itthon/20211123_Jelen_Otmilliard_forintnyi_PCRtesztet_semmisit_meg_a_kormany

https://hvg.hu/itthon/20211124_ingyenes_DK_Parbeszed_PCR_teszt

https://hvg.hu/itthon/20211125_Marabu_Feknyuz_PCR_kukazo

2. 444.hu

https://444.hu/2021/11/24/jelen-200-millio-forintert-semmisit-meg-5-milliard-forint-erteku-lejart-pcr-tesztet-a-kormany

3. Jelen média

https://jelen.media/kozelet/200-millio-forintert-semmisit-meg-kozel-5-milliardert-vett-pcr-teszteket-a-kormany-2557

Köztudomású ténynek minősül bármilyen újságcikk, mely nagy nyilvánosság előtt jelenik meg valós tartalommal azt bizonyítékként kell elfogadni. Így a fentiekben közölt 5 db link alapján megtalálható tájékoztatás szerint ismeretlen tettes(ek) ellen feljelentést teszek, a Zöldek, a Normális Emberek Pártja képviselőjeként a párt nevében hűtlen kezelés bűncselekményének alapos gyanúja miatt.

„Mint ismert, tavaly, a kapkodó és átláthatatlan kormányzati beszerzések idején nem csak lélegeztető gépeket vásárolt nagy mennyiségben a kormány, hanem PCR-teszteket is. Ahogy azt korábban már megírtuk, a milliárdos beszerzést a Külügyminisztérium bonyolította.

Mi kerül ebből most a kukába? Úgy értesültünk, hogy a Fosun típusú tesztből – ennek darabja 6070 forint volt – 3,4 milliárd forintért vásárolt a külügy. Ezek idén március vége, április elején jártak le. A Clinomics termékéből 161 millió forintért vásárolt, ennek darabára 2593 forintba került és 2021. április 20-án jártak le. A külügyi tárca vett továbbá 1,355 milliárdért a Maccura tesztjéből is – ennek darabjáért 4106 forintot fizetett a magyar állam – azaz a magyar adófizetők. A Maccura-k is idén tavasszal, azaz április 7. és 13. között jártak le. Éppen, amikor a harmadik hullám tombolt az országban. Ezek a tesztek landolnak most a kukában.” idézet a Jelen című sajtóorgánumból.

376. § (1) Akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ el.

(6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a hűtlen kezelés különösen jelentős vagyoni hátrányt okoz.

Jelen esetben az 5 milliárd forint érték különösen jelentős vagyoni hátrányt jelent. A vagyoni hátrány elszenvedője közvetlenül a Magyar Állam, közvetetten a Magyar Nép.

Mi lett volna az elvárható magatartás?

1. A beszerzésért felelős személy(ek)nek szakemberek felkérésével szakvéleményük alapján meg kellett volna tervezni a felhasználás mennyiségét, ütemezését, a felhasználásért felelős személyek feladatkörének kijelölésével a szavatossági időn belüli felhasználásra.

2. A felhasználásért felelős személy(ek)nek az 1. pontban meghatározott ütemezés szerint fel kellett volna használnia a PCR teszteket a szavatossági idő lejárta előtt.

3. A felhasználásért felelős személy(ek)nek amennyiben az 1. pontban meghatározott ütemezés hiányát állapította volna meg a PCR tesztek átvételekor, akkor az egészségügyi tárca illetékesével egyeztetve a szakemberek bevonásával egy felhasználási stratégiát kellett volna meghatározni és e stratégia gyakorlati alkalmazásával a szavatossági idő lejárta előtt felhasználni valamennyi PCR tesztet.

4. A felhasználásért felelős személy(ek)nek amennyiben a 2. és a 3. pontban meghatározott ütemezés betartása kapacitás híján nem lett volna lehetséges, akkor a kapacitás hiány tényét jeleznie kellett volna az egészségügyi tárcának és a meglévő készlet felhasználási kapacitáson felüli részét azonnal el kellett volna adnia, ajándékoznia, vagy a magyar nép számára kiosztania, de semmi esetre sem megvárni a szavatossági idő lejáratát.

Egyéb más lehetőségek is szóba jöhettek volna, (amelyre most nem kívánok kitérni) annak érdekében, hogy a PCR tesztek a szavatossági idő lejárata előtt felhasználásra kerüljenek. Tehát lehetőségek tömkelege állt rendelkezésre az ügyben érintett személyeknek, akik döntési szerepkörrel bírtak a beszerzés és a felhasználás területén.

Az esetet az is súlyosbítja, hogy Magyarország Kormánya által járványidőszaknak meghatározott rendkívüli jogrend és korlátozások életbe léptetése idején sem jutott eszébe se a beszerző, se pedig a felhasználásért felelős személyeknek, hogy a meglévő készletet inkább a lakosság egészsége érdekében kellene felhasználni, mint megvárni a szavatossági idő lejárását e nagy értékű orvosdiagnosztikai fogyóeszköz készlet hulladékká válását. E készlet észszerű felhasználása révén hatalmas területek lakosságát lehetett volna izolálni a járványtól. A döntéshozók magatartásukkal úgy cselekedtek, mintha nem lett volna járvány. Ide vonatkozik az az indítványom, hogy igazságügyi szakértő bevonásával meghatározni azt a nyomozás során, hogy hány emberélet megmentése valószínűsíthető, ha az összes teszt itt Magyarországon a szavatossági idejük lejárta előtt fel lettek volna használva. E szakértői szakvélemény ugyanis megalapozhatja a minősített testi sértés alapos gyanúját, ugyanis aktív magatartásnak minősül az, ha szándékosan nincs felhasználva egy termék a szavatossági idő lejárta előtt.

Végezetül feljelentést teszek ismeretlen tettesek ellen a szerint bűnszövetségben elkövetett bűncselekmény alapos gyanújával, hiszen lehetetlen az, hogy egyetlen egy személy döntése és felelőssége az a helyzet, hogy 5 milliárd forint értékű PCR teszt nem lett sem értékesítve, sem felhasználva, se elajándékozva az előtt, hogy a szavatossági ideje letelt volna.

Az ügy fontosságára és az érték nagyságára való tekintettel fokozott ügyészi felügyeletet kérek.

Szob, 2021.11.26.

Medveczki Zoltán

Zöldek, a Normális Emberek Pártja

elnök

Melléklet: 3 oldal

You may also like